Vuggestuen

Velkommen til Heimdals vuggestue

 

Heimdals vuggestue består af fire stuer Skovalferne, Tryllealferne, Frejs hule og Hytten.

 
Modtagelse af nye børn

At begynde i vuggestue er en stor omvæltning for jer og jeres barn. Derfor er det vigtigt, at jeres barn får en tryg og rolig start. Vi lægger derfor vægt på, at I som forældre giver jer god tid, når jeres barn begynder i vuggestuen. Den første dag eller ved besøg inden, aftaler vi nærmere, hvordan den første tid skal foregå. Vi opfordrer til at I afsætter 1 uge og gerne 2 uger til indkøringen.

Stamkort

Når jeres barn begynder i vuggestuen, skal I udfylde et stamkort. Dette kort indeholder oplysninger om forældremyndighed, vaccinationer, telefonnumre, fotografering, hvem der må hente barnet, særlige hensyn m.m.. Det er meget vigtigt at ajourføre disse oplysninger, f.eks. nye vaccinationer, nyt arbejde, så vi kan komme i kontakt med jer. Hvis barnet bliver hentet af andre end dem, der står på stamkortet, skal der gives besked på stuen.

Aflevering om morgenen

For nogle børn vil det være naturligt at græde ved afskeden med jer. Barnet skal have lov til at vise, det er ked af det, når I går. Vi skal nok være der til at trøste og anerkende barnets følelser. Det er vigtigt for dit barn at se dig gå, ellers kan barnet ikke forstå, hvor du er henne. I er altid velkomne til at ringe til os, for at høre, hvordan det går.

Afhentning om eftermiddagen

Når I henter jeres barn, vil vi fortælle, hvordan dagen er gået. Hvis der ikke er voksne fra dit barns stue, vil I få vigtige beskeder fra det øvrige personale. Vi må kun udlevere barnet til forældremyndighedsindehaveren, eller med besked fra disse. Vi skal derfor have besked, hvis barnet hentes af andre end jer forældre. Det er desuden meget vigtigt, at I får sagt farvel til en voksen, så vi er klar over, hvilke børn der er tilbage, og hvem der er gået hjem

Middagssøvn

Alle vuggestue børn bliver puttet til middag. De helt små sover i barnevogn eller krybbe, med sele. Fra ca. 2 år begynder de at sove i shelter. Vi vækker ikke børn fra middagsluren. Læs mere i Heimdals søvnpoltik.

Påklædning og skiftetøj

Det er vigtigt, at børnene har noget praktisk tøj på med, som kan tåle, at de deltager i aktiviteter ude og inde. Vi færdes ude i al slags vejr – både i regn-, sne-, blæse- og solskinsvejr. I barnets kurv, i garderoben skal der altid ligge skiftetøj. Vi forventer, at I selv holder øje med, om der er skiftetøj. HUSK! Navn i alt tøj, samt på bamser, nusseklude og sutter.

Hver fredag skal kassen tages med hjem, i forhold til rengøringen.

Bleer

I skal selv medbringe bleer, som skal ligge i jeres barns kurv på badeværelset. I skal selv som forældre holde øje med og sørge for at der er fyldt op med bleer.

Madpakke

I skal selv medbringe madpakke. Vi vil meget gerne råde og vejlede jer, hvis I er i tvivl om hvad, samt hvor meget og hvor lidt der skal i madkassen.

I madkassen må der ikke være: rå gulerødder, hele vindruer, nødder, æbler.

Det er en rigtig god ide, når børnene når Frejs hule at afprøve sammen med sit barn, om barnet selv kan åbne sin madpakke J

Eftermiddags frugt

I skal selv have eftermiddags frugt med hver dag. Det må meget gerne ligge i en frugtpose med navn på. Der må gerne udover frugten være lidt brød med.

I Frejs hule skal man også gerne have en drikkedunk med, også med navn på. I drikkedunken må der kun være vand J

Forældresamtaler

Alle familier tilbydes en forældresamtale efter 3 måneder og efter 1 år - og en gang årligt igennem tiden i institutionen. Derudover kan der til enhver tid aftales en samtale, hvis personalet eller familien ønsker det. Der vil til disse samtaler bl.a. blive spurgt ind til søvn, motorik, madvaner og jeres alkohol vaner i familien, da dette er et fokus punkt i hele Faxe kommune, som vi støtter op om.

Sygdom/Fri

Giv altid besked i tilfælde af sygdom eller hvis I holder en fridag, gerne på sms.

Vi modtager ikke syge børn i vuggestuen. Det er ofte et vurderingsspørgsmål, hvornår et barn betragtes som syg. I vuggestuen mener vi, at barnet skal kunne følg vuggestuens rytme både ude og inde. Desuden smitter børnene let hinanden, da de leger med det samme legetøj, og i det hele taget er i nær kontakt med hinanden. Det er ikke så rart at være sammen med mange mennesker, når man er sløj.

Vi ved godt, at I som forældre ofte er pressede, når der er perioder med meget sygdom, men vi beder jer alligevel om at tage hensyn til ovenstående. Mange gange kan en ekstra dag hjemme styrke immunforsvaret.

Gennem det kendskab vi har til jeres børn i dagligdagen, vil vi ofte kunne skelne mellem træthed, en dårlig dag eller lignende, og om barnet er sygt. I kan imidlertid komme ud for, at I bliver kontaktet af os, fordi vi mener, at jeres barn ikke har det tilstrækkeligt godt, til at kunne indgå i institutionens hverdag, og når I kommer hjem, er der ikke spor i vejen. Den situation kan vi desværre ikke gardere os imod, men vi gør, hvad vi kan for ikke at tilkalde jer unødvendigt.

Det er vigtigt, at vi altid kan komme i kontakt med jer. Husk derfor at oplyse os om ændringer (kurser – rejser og lign.). Husk at give os besked, hvis I ændrer arbejdsplads eller får nyt telefonnummer.

Vi er klar over, at I kan have travlt på jobbet, når vi ringer til jer i forbindelse med barns sygdom, men vi forventer, at barnet bliver hentet hurtigst muligt – både af hensyn til den syge og de andre børn.

Mobiltelefoner

Vi vægter nærvær og engagement i vores samvær med børn og voksne. Det er et MEGET stort ønske, at vuggestuen bliver mobilfri zone. Alt for ofte oplever børn, at de voksnes koncentration og opmærksomhed går fra dem, til telefonen. Derfor, en kraftig opfordring til at slukke mobilen imens i henter jeres barn og ellers henstiller vi til, at man går udenfor indhegningen, hvor jeres barn ikke kan se jer.

Fødselsdag

Når jeres barn har fødselsdag aftaler i med personalet på stuen, hvordan I ønsker at fejre det. Vi opfordrer til at der deles frugt, grønt eller boller ud. Om morgenen vil der være en markering på jeres barns plads, af at der er fødselsdag.

Aula

I Heimdal bruger vi aula og det er rigtigt vigtigt at i ofte orientere jer der, da det er der informationer og billeder komme. Vi bestræber os på, så tit som muligt at få lagt billeder ud fra dagen. Hvis I har problemer, så kom og spørg os, så hjælper vi gerne. Kode og vejledning bliver udleveret, når I starter.

Sko-fri institution

Vores institution bliver brugt af børn, som leger på gulvene, sammen med de voksne. Derfor har vi sko-fri zone i hele huset. Vi håber I vil være med til at give jeres barn en ren institution og tage jeres sko af, når I ankommer hver dag.

Dagligdagen i vuggestuen

Kl.6.15-7.30   Morgenmad på tryllealferne (Skal man have morgenmad, skal man komme senest kl.7.15, så man er færdig med at spise kl.7.30)

Kl.7.00-8.30   Kl. 7 går dem, der er færdige med at spise morgenmad på en af stuerne og leger, vi deler os på to stuer efter behov.

Kl.8.30           Formiddags mad. Der bliver serveret knækbrød/tvebak og en tår vand. Der bliver ofte i denne forbindelse sunget et par sange/rim mm.

Kl.9.00           Ble skift og herefter aktiviteter.

Kl.10.30         Frokost.

Kl.11.00         Ble skift og putning.

Kl.14.00         Eftermiddags frugt.

Kl.15.00         Ble skift og leg.

Kl.16.30         Går vi i cafeen og mødes med børnehaven.

Faste traditioner i løbet af året

Nedenstående traditioner fejres hvert år.

Fastelavn
Risengrøddag i december
Bedsteforældredag, ligger altid 2 fredag i juni om eftermiddagen
Høstfest
Arbejdslørdag

 

Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I, børn og forældre, kommer til at trives i vores vuggestue. Vi opfordrer til, at I altid kommer til os, hvis der er noget I er i tvivl om, noget i undrer jer over eller har gode ideer til, justeringer o.l.

De bedste hilsner fra os alle i Børnehuset Heimdal