Forældresamarbejde

Et godt og trygt forældresamarbejde om barnets trivsel og læring har stor betydning, både for barnet, forældrene og det pædagogiske personale.

Samarbejdet er nøglen til at forstå barnet bedst, og det giver muligheden for se på barnet med flere perspektiver. Når samarbejdet fungerer godt, kommer det barnet til gode. Forældrene er de primære voksne i barnets liv, og vi skal inddrage dem aktivt for at fremme barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

I Børnehuset Heimdal lægger vi stor vægt på den daglige kontakt med forældrene, dette giver mulighed for vigtig viden og perspektiver i forhold til barnets trivsel og udvikling. Derudover forsøger vi at skrive eller dokumenter børnenes hverdag via billeder, på Aula flere gange om ugen.

Vi anser forældrene som vigtige personer i barnets liv og som en afgørende ressource i samarbejdet om barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring. Vi har derfor et stort fokus på at skabe en god relation og vægter det uformelle møde i garderoben, hvor tillid, relation og et godt samarbejde udspringer.

Forældresamtaler

Vi mener, at alle samtaler skaber mulighed for et godt samarbejde mellem det pædagogiske personale og jer, et samarbejde der bygger på gensidig tillid og respekt. Vi lægger stor vægt på hverdagssamtalerne omkring oplevelser med jeres barn, det er med til at bevare en tæt kontakt og god relation til hjemmet, samt skaber sammenhæng mellem institution og hjem.