Pædagogik

I børnehuset Heimdal opfatter vi det enkelte barn som unik, med egne følelser, holdninger og drømme for fremtiden.

Det betyder at det enkelte barn skal involveres og have indflydelse på egen situation med fokus på at det er i relation og tilknytning til andre, at man lærer og vokser.

Det at være barn har en værdi i sig selv og i børnelivet skal der være plads, tid og ro til at være barn. Her med udgangspunkt i at børn trives og udvikles når de har passende udfordringer, ser mening, oplever anekendelse og social samhørighed i et forpligtende, rummeligt og givende fællesskab.

Vi synes at det er vigtigt hver dag at møde barnet med nærvær ved at have øjenkontakt, være tilgængelig og være opmærksom på barnets behov. Ligeledes bruger vi vores krop til at yde både fysisk og psykisk omsorg, så barnet mærker nærvær og tryghed.

Vi arbejder også med børnesynet i den børneinitierede leg, hvor vi som fagprofessionelle hjælper med at guide og sætte ord på, både på egne og andres børns intentioner, handlinger og følelser.

”For at behandle børnene ens, skal vi behandle dem forskelligt”
”Alle børn gør det godt, når de kan”

Det betyder, at vi som pædagogiske personale til hver en tid tror på og ved, at børn gerne vil. Gerne vil lære, gerne vil indgå i lege, gerne vil være med i fællesskaber.

Det børnesyn arbejder vi videre med i en strategi, som vi har valgt at kalde ”Børn i Fællesskaber.” Børn i Fællesskaber handler om, at alle børn har ret til et liv og en hverdag så tæt på almenområdet, som muligt. Og det er vores ansvar som pædagogiske voksne løbende at evaluere og udvikle praksis og herigennem sikre alle børns deltagelsesmuligheder.